เควสพรรคต้นหลิว (ธรรมะ) -------------------------------------------------

เควสพรรคต้นหลิว (ธรรมะ)
--------------------------------------------------------------------
เลเวล37
ชื่อเควส : จับโจรประมง
เงื่อนไข : Lv 37
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : ไม่จำกัด
รางวัลภารกิจ : เงิน 400,000 สลึง
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับประมุขต้นหลิว
ประมุขต้นหลิว - จัดการประมงและโจรประมงทวนคู่ (ตะขอ80ชิ้น)
--------------------------------------------------------------------
เลเวล38
ชื่อเควส : นำอุปกรณ์จับปลากลับมา
เงื่อนไข : Lv 38
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : หินกลายทอง (รุนแรงในการโจมตีเพิ่มขึ้น 13) 1 ก้อน
ขั้นตอนการทำ:ทั้งหมดทำกับประมุขพรรต้นหลิว
- จับโจรประมงและโจรประมงทวนคู่ (อุปกรณ์จับปลาอย่างละ10ชิ้น)
- นำมาไห้ประมุขพรรคต้นหลิว (รับของรางวัล)
--------------------------------------------------------------------
เลเวล39
ชื่อเควส : ปราบมนุษย์แขนยักษ์
เงื่อนไข : Lv 39
รับเควส : เฒ่าวารี
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ยันต์โชคลาภ 5 %,หินเสริมพลัง 3 ก้อน
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับเฒ่าวารีและเจ๊หงส์ (เฒ่าวารี--->เจ๊หงส์)
เฒ่าวารี - ปราบมนุษย์แขนยักษ์ (ผ้าโพกหัว10ชิ้น เข็มขัด 5ชิ้น)
- นำมาส่งเฒ่าวารี แกจะบอกไห้ไปหาเจ๊เจียว
- นำของมาไห้เจ๊เจียว (รับของรางวัลป
--------------------------------------------------------------------
เลเวล41
ชื่อเควส : กำราบมารกระทะเหล็ก มารนิ้วเหล็ก
เงื่อนไข : Lv 41
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : แหวนใจปฐพี,ยันต์โชคลาภ 5 %
ขั้น ตอนการทำ:ทั้งหมดทำกับ ประมุขต้นหลิว ประมุขฮอนบัล แม่นางจิน โล้นเหล็กไหล (ประมุขหลิว--->ประมุขฮอน--->แม่นางจิน--->พี่โล้น--->แม่นางจิ น--->ประมุขฮอน--->ประมุขหลิว)
ประมุขหลิว - ไห้ช่วยนำจดหมายติดต่อกับประมุขฮอนบัล
ประมุขฮอน - ไห้เราไปโรงเตี้ยมหาแม่นางจิน
แม่นางจิน - วานไห้เราไปหาพี่โล้น
พี่โล้น - ไห้เอาของกลับไปคืนแม่นางจิน
แม่นนางจิน - บอกไห้เรากลับมาหาประมุขฮอน
ประมุขฮอน - ไห้นำจดหมายฝ่ายอธรรมกับไปไห้ประมุขต้นหลิว
ประมุขหลิว - กำราบมารกระทะเหล็กและมารนิ้วเหล็ก (เขี้ยวมารกะทะเหล็กและมารนิ้วเหล็ก อย่างละ10ชิ้น)
นำกลับมาไห้ประมุขต้นหลิว (รับของรางวัล)
-------------------------------------------------------------------
เลเวล43
ชื่อเควส :พรายภูเขาก่อความวุ่นวาย
เงื่อนไข :Lv 43
รับเควส :ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง :1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : แหวนพ้นโลกีย์,ค่าพิชิตศัตรู 3,500
ขั้นตอนการทำ
ขั้นตอนที่1รับภารกิจที่ประมุขต้นหลิวเพื่อกำจัดพรายภูเขาและรวบรวมเอาหนังแผ่นหลังของมันกลับมาให้ประมุข
ขั้นตอนที่2เมื่อนำของกลับมาให้ประมุขต้นหลิวนางจะให้ของรางวัลตอบแทนเรา
--------------------------------------------------------------------
เลเวล45
ชื่อเควส : ความกลุ้มใจของเจ๊หงส์
เงื่อนไข : Lv 45
รับเควส : เจ๊หงส์
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ค่าประสบการณ์ 60,000
เงิน 100,000 สลึง
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับเจ๊หงส์ เฒ่าว่ารีและประมุขต้นหลิว (เจ๊หงส์--->เฒ่าวารี--->ประมุขต้นหลิว--->เจ๊หงส์)
- เจ๊หงส์ไห้เราไปปรึกษากับเฒ่าวารี
- เฒ่าวารีไห้เรารายงานประมุข
- ตีสาวกพรรคบัวขาวและนักบวชต่างแดน (สิ่งของภารกิจอย่างละ10ชิ้น)
- นำกลับมาไห้เจ๊หงส์ (รับของรางวัล)
--------------------------------------------------------------------
เลเวล47
ชื่อเควส : หาสุราเมาหลง
เงื่อนไข : Lv 47
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ยันต์โชคลาภ 10 %
ขั้นตอนการทำ
ขั้น ตอนที่1นางจะหารือกับเราเรื่องการเตรียมตัวต้อนรับประมุขฝ่ายธรรมะต่างๆที่ จะมาเยือนพรรคต้นหลิว แต่ว่าสุราที่จะใช้เลี้ยงนั้นกลับถูกกลุ่มโจรไฟปล้นไป จึงขอให้เราช่วยจัดการนำกลับมาให้ที
ขั้นตอนที่2เมื่อเรานำของกลับมาให้ท่านประมุข ประมุขจะเก็บไว้อย่างละ 10 และที่เหลือนางจะแนะนำให้เรานำไปขายกับเฒ่าวารี
ขั้นตอนที่3เมื่อนำมาขายให้กับเฒ่าวารีเขาจะแลกกับเราด้วย ยันต์โชคลาภ10%
--------------------------------------------------------------------
เลเวล49
ชื่อเควส : สั่งสมฝีมือแล้ว
เงื่อนไข : Lv 49
รับเควส : เฒ่าวารี
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ค่าพิชิตศัตรู 6,000,หินเสริมพลัง 3 ก้อน
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับเฒ่าว่ารีและยองยองเน (เฒ่าวารี--->ยองยองเน)
- เฒ๋าวารีบอกไห้ไปหาคนเฝ้าหออายุยืน (ยองยองเน)
- ตีโจรไฟ (บัตรยืนยันโจรไฟ 20 ชิ้น)
- นำกลับมาไห้ยองยองเน (รับของรางวัลป
--------------------------------------------------------------------
เลเวล51
ชื่อเควส : ทำแผนที่หออายุยืน
เงื่อนไข : Lv 51
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : แผนที่หออายุยืน
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับประมุขต้นหลิวและยองยองเน (ประมุขต้นหลิว--->ยองยองเน--->ประมุขหลิว--->ยองยองเน)
- ประมุขไห้ไปถามข่าวกับยองยองเน
ยองยองเน - ตีดาบสั้นจันทรา (แผนที่โครงสร้างหอ 10แผ่น)
- ครบแล้วนำส่งยองยองเน
- ยองยองเนมอบหนังสือรายงานตัว
- นำจดหมายมาไห้ประมุข ประมุขจะบอกไห้ไปรับของรางวัลกับยองยองเน
- วิ่งด้วยความเร็วไปหายองยองเน...เพื่อรับของรางวัล
--------------------------------------------------------------------
เลเวล52
ชื่อเควส : โจรขโมยหนังสือที่ไร้ความสามารถ
เงื่อนไข : Lv 52
รับเควส : เฒ่าวารี
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : หินหยกเย็นป้องกัน (แบบสุ่ม) ,ค่าประสบการณ์ 150,000
ขั้นตอนการทำ: เควสทั้งหมดทำกับเฒ่าวารี
- ตีขวานสั้นจันทราและศิษย์จันทรา (ตำราวิทยายุทธฝ่าธรรมะ1และ2 อย่างละ 7)
- นำกลับมาไห้เฒ่าวารี ผรับของรางวัล
---------------------------------------------------------------------
เลเวล53
ชื่อเควส : เรื่องประหลาดที่ร้านแลกเงิน
เงื่อนไข : Lv 53
รับเควส : เจ๊หงส์
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : กล่องสมบัติเงินขาว 10 กล่อง,ค่าประสบการณ์ 180,000
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมอทำกับเจ๊หงส์ เฒ่าลูกคิดและยองยองเน (เจ๊หงส์--->เฒ่าลูกคิด--->เจ๊หงส์--->ยองยองเน--->เจ๊หงส์)
- เจ๊หงส์ ไห้ไปสอบถามเฒ่าลูกคิด
- เฒ่าลูกคิดมอบสำเนาซื้อขายไห้นำกลับไปหาเจ๊หงส์
- เจ๊หงส์ไห้ไปสอบถามยองยองเน
ยองยองเน - ตีวายร้ายจันทรา (หัวกะโหลก10ชิ้น)
นำกลับมาไห้เจ๊หงส์ (รับของรางวัล)
---------------------------------------------------------------------
เลเวล54
ชื่อเควส : อาหารค่ำของพรรคต้นหลิว
เงื่อนไข : Lv 54
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : หินเสริมพลัง 5 ก้อน
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับประมุขต้นหลิว
- ตีมือตุ้มจันทราและมือหอกจันทรา (เส้นบี่กับเนื้อวัวอย่างละ7)
- นำกลับมาไห้ประมุขต้นหลิว (รับของรางวัล)
---------------------------------------------------------------------
เลเวล55
ชื่อเควส : จับฆาตกร
เงื่อนไข : Lv 55
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ยันต์โชคลาภ 5 % 1 ใบ,ค่าประสบการณ์ 220,000
ขั้น ตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับประมุขต้นหลิว เจ๊หงส์ เฒ่าวารีและยองยองเน (ประมุขต้นหลิว--->เจ๊หงส์--->เฒ่าวารี--->ยองยองเน--->ประมุข ต้นหลิว)
- ประมุขขอไห้เรานำสำนวนคำไห้การจากคนในพรรคมาไห้
- เจ๊หงส์พยานปากแรก
- เฒ่าวารีพยานที่2
- ยองยองเนพยานคนสุดท้าย
- รวบรวมคำไห้การทั้งหมดส่งคืนประมุข
ประมุข - ตีมือดาบจันทรา (ถึงถุงเหรียญทอง 10ถุง)
ครบแล้วส่งไห้ประมุข (รับของรางวัล)
---------------------------------------------------------------------
เลเวล56
ชื่อเควส : หนังสือลับที่ถูกขโมย
เงื่อนไข : Lv 56
รับเควส : ประมุขต้นหลิว
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ยันต์โชคลาภ 5 % 2 ใบ
ขั้นตอนการทำ: เควสทั้งหมดรับที่ประมุขต้นหลิว
ประมุขต้นหลิว - จับมีอดาบป้ายทองและมือกระบี่จันทรา(หนังสือลับ1และ2 อย่างละ10แผ่น)
นำกลับมาไห้ประมุขหลิว (รับของรางวัล)
--------------------------------------------------------------------
เลเวล57
ชื่อเควส : เส้นผมสีเขียวของอสูรน้อยป่าไผ่
เงื่อนไข : Lv 57
รับเควส : เจ๊หงส์
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : แผนที่ผ่าไผ่กว้าง
ขั้นตอนการทำ: ทังหมดทำกับเจ้หงส์และเฒ่าลูกคิด (เจ๊หงส์--->เฒ่าลูกคิด--->เจ๊หงส์)
เจ๊หงส์ - ตีอสูรน้อยป่าไผ่ (เส้นผมสีเขียว 15เส้อน)
- นำไปไห้เฒ่าลูกคิด
- กลับมารายงานเจ๊หงสื (รับของรางวัลป
--------------------------------------------------------------------
เลเวล58
ชื่อเควส : โจรตัดไม้ไผ่
เงื่อนไข : Lv 58
รับเควส : เฒ่าวารี
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : กล่องสมบัติเงินขาว 5 กล่อง,หินเสริมพลัง 5 ก้อน,ค่าประสบการณ์ 280,000
ขั้นตอนการทำ: ทั้งหมดทำกับเฒ่ายาและเจ๊หงส์ (เฒ่ายา--->เจ๊หงส์)
เฒ่ายา - ตีกระบี่คู่ไผ่ (รวบรวมม้วนไผ่15แผ่น)
- นำส่งเฒ่าวารี 10 แผ่น
- อีก5แผ่นนำส่งเจ๊หงส์ (รับของรางวัล)
-------------------------------------------------------------------
เลเวล59
ชื่อเควส : คำขอร้องของเจ๊หงส์
เงื่อนไข : Lv 59
รับเควส : เจ๊หงส์
จำนวนครั้ง : 1 ครั้ง
รางวัลภารกิจ : ค่าพิชิตศัตรู 10,000,หินหยกเย็น (พลังป้องกันแบบสุ่ม) 1 ก้อน
ขั้นตอนการทำ: เควสทั้งหมดทำกับเจ้หงส์และน้องหนุ่มหยก(สำนักชินมู) (เจ๊หงส์--->น้องหนุ่มหยก)
- ตีเสือเมฆชาตหรือเสือเขี้ยวดาบ (หนังสัตว์ชั้นสูง 20 ชิน)
- นำกลับมาไห้เจ็หงส์ นางจะบอกไห้เอาไปไห้น้องหนุ่มหยกที่ชินมู
- นำไปมอบไห้น้องหนุ่มหยก

0 ความคิดเห็น: